Japanese Japanese Vietnam
Customer Support

Phí phục vụ

Country Currency Service Amount (¥) Fees (¥)
Bangladesh BDT CPU
BT
1 - 50,000
50,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000
650
850
1,000
India INR CPU
BT
1 - 10,000
10,001 - 30,000
30,001 - 50,000
50,001 - 250,000
250,001 - 1,000,000
700
850
1,000
1,450
1,800
Indonesia IDR CPU
BT
1 - 50,000
50,001 - 400,000
400,001 - 1,000,000
850
1,400
2,000
Indonesia USD BT
1 - 50,000
50,001 - 400,000
400,001 - 1,000,000
850
1,400
2,000
Mexico MXN CPU
BT
HD
1 - 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 250,000
250,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000
990
1,500
2,000
3,000
5,000
Pakistan PKR CPU
BT
1 - 30,000
30,001 - 250,000
250,001 - 1,000,000
850
1,400
1,900
Philippines PHP CPU
BT
1 - 10,000
10,001 - 30,000
30,001 - 50,000
50,001 - 250,000
250,001 - 1,000,000
500
720
950
1,200
1,500
Philippines USD CPU
BT
1 - 10,000
10,001 - 30,000
30,001 - 50,000
50,001 - 250,000
250,001 - 1,000,000
500
720
950
1,200
1,500
Philippines PHP HD
1 - 10,000
10,001 - 30,000
30,001 - 50,000
50,001 - 250,000
250,001 - 1,000,000
700
1,050
1,500
1,800
2,300
Philippines USD HD
1 - 10,000
10,001 - 30,000
30,001 - 50,000
50,001 - 250,000
250,001 - 1,000,000
700
1,050
1,500
1,800
2,300
Sri lanka LKR CPU
BT
1 - 30,000
30,001 - 350,000
350,001 - 1,000,000
800
1,200
1,500
Vietnam VND CPU
BT
HD
1 - 30,000
30,001 - 100,000
100,001 - 300,000
300,001 - 1,000,000
800
1,000
1,350
1,950
Member Registration
Registration Form

đăng nhập

Đại lý

Quốc gia:

Tin tức và sự kiện

Japan Money Express Company

2. Japan Money Express Company Limited (JME) in short is a legitimate worldwide money transferrin... Read More

Phản hồi / tin nhắn

Chi tiết liên lạc

CÔNG TY CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ NHẬT-VIỆT JME
ADD: Tầng 4 tòa nhà OMORI,Hyakunincho1-10-7Shinjuku,Tokyo
TEL:03-5475-3913 Fax:03-5475-3914
                080 4864 3688 ( DoCoMo )
© 2014 Japan Money Express Co. Ltd | All Rights Reserved
Website Design by & CMS Web Development by Axil Creations